skip to Main Content

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen Hoekstra Suwâld Techniek B.V., The Wind Factory UK Ltd. en gelieerde ondernemingen niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Hoekstra Suwâld Techniek B.V. en The Wind Factory UK Ltd. aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Vanwege beweringen en meningen en acties en eventuele uitingen op deze site alsmede financiële aanbiedingen kan Hoekstra Suwâld Techniek B.V. of The Wind Factory UK Ltd. op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld, mocht u iets opvallen wat niet correct is of lijkt, meld het ons a.u.b. via info@hstenergy.com of telefonisch op +31(0)511- 431291

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Voor de inhoud van die sites kan Hoekstra Suwâld Techniek B.V. en The Wind Factory UK Ltd. niet aansprakelijk gehouden worden. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Copyright

Alle eigendomsrechten van informatie, beeldmerken zijn voorbehouden aan Hoekstra Suwâld Techniek B.V. of The Wind Factory UK Ltd. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hoekstra Suwâld Techniek B.V. of The Wind Factory UK Ltd. informatie over te nemen.

Back To Top