skip to Main Content
Solar

Innovatie en energietransport

Bij HST Energy zijn we op vele manieren bezig met energie, en dat doen we met energie. De energiemarkt kent grote uitdagingen. Aan de ene kant willen we zuinig zijn met onze natuurlijke bronnen, aan de andere kant gaan we steeds meer energie gebruiken. Daarnaast hebben we ook energie nodig op momenten dat het niet met wind of zon kan worden opgewekt.

HST Energy probeert opdrachtgevers steeds bij te staan door voor innovatieve en rendabele installaties te zorgen. Er zijn vele mogelijkheden om energie op te wekken, of op te slaan. Al sinds 2002 leveren we bijvoorbeeld energieopslagsystemen. Voor een natuurgebied, of recreatiewoningen op eilandjes maar ook voor complete dorpen in afgelegen gebieden.

Met een mestvergister kunnen we nagenoeg het hele jaar rond elektriciteit en warmte produceren voor het boerenbedrijf. Het bedrijf kan daarmee haar eigen energie opwekken. De netaansluiting is alleen nodig om voor energie te zorgen tijdens onderhoud en om de te veel opgewekte energie aan het net te kunnen verkopen.

Waterstof is een energiedrager die we lokaal kunnen produceren, opslaan en weer kunnen transformeren tot elektriciteit en warmte. En om alvast met een paar vooroordelen af te rekenen: waterstof is veilig en waterstof is, als u het al niet zelf produceert, voldoende verkrijgbaar. Wij zijn volop bezig om passende technische toepassingen hiervoor te ontwikkelen.

Restwarmtebenutting biedt vele ondernemingen goede kansen mits er een praktische oplossing kan worden bedacht. Wij hebben deze oplossingen in huis ook in geavanceerde vorm, en zijn voortdurend bezig deze te optimaliseren en te innoveren. Er is slechts één probleem: en dat is wanneer uw probleem niet bij ons bekend is. Meld uw idee of uw uitdaging daarom aan ons. Wij zullen in bijna alle gevallen een praktische en economisch passende oplossing voor u kunnen ontwikkelen.

Back To Top