skip to Main Content

Mestvergister

Het vee van de agrariër produceert veel mest. Deze mest kan worden verwerkt door middel van mestvergisting. Op een rendabele wijze wordt hierdoor mest omgezet naar duurzame energie en nuttige warmte.

De mest van de boerderij wordt opgeslagen en verwarmd in een silo. Het gas wat hieruit ontstaat is bruikbaar biogas. Dit biogas wordt bovenin de vergistingsbank opgevangen. Vervolgens wordt dit naar een warmtekrachtkoppeling (WKK) gevoerd en omgevormd tot duurzame energie en warmte. In dit omzettingsproces komt nogal wat warmte vrij, wat kan worden gebruikt voor het opwarmen van de mest of uw woning en bedrijfspand. Het product wat overblijft in de mestvergister kan weer worden gebruikt voor de bemesting van uw land. Deze manier van duurzame energieopwekking is zeer constant en is geschikt voor bestaande installaties.

Expertises

  • Mestvergister installaties
  • Warmtekrachtkoppeling
Back To Top