skip to Main Content

Overname HST Energy door F&B Group

HST Energy is overgenomen door de F&B Group uit Franeker. Zoals u waarschijnlijk al wist, waren de divisies Installatie en Solar in de loop van 2018 al verzelfstandigd onder de naam Donker Veenstra.

HST Divisie Wind

Deze divisie was nog in handen van Gorgé Netherlands. Per 12 april  2019 is hier een verandering in gekomen, door de overname door de zgn. F&B Group. De F&B Group, bestaande uit F&B Windpower, Green Energy Services, heeft in goed overleg deze divisie gekocht, waarbij ook het personeel de overstap zal maken naar Franeker.

Marktontwikkeling

De markt is sterk aan verandering onderhevig. Dat wordt alleen al zichtbaar aan de typen en groottes van en het aantal turbines. Gedegen kennis en ervaring is nodig voor de service en onderhoud, revisie, monitoring en (de)montage van uw windturbine(s). Samenwerking en kennisdeling is daarbij een hoog goed.

Totaalzorg en denken in mogelijkheden

Vandaar onze aansluiting bij F&B Windpower en Green Energy Services (GES). Beide bedrijven zijn net als HST Energy al vele jaren actief binnen de windenergiesector en staan met meer dan 20 man personeel voor hun klanten, waar ook ter wereld, klaar. Zij bieden ‘totaalzorg’ voor de turbine en klant en denken in mogelijkheden. Met de ervaring, goed uitgeruste bussen en een groot magazijn en opslag van grote onderdelen, zijn zij een vanzelfsprekende partner om bij aan te sluiten. Op deze wijze kunnen we de zorg voor uw turbine(s) blijven garanderen.

De nieuwe eigenaren

De eigenaren van de F&B Group zijn Sjoerd Bartlema en Pieter Thys Faber. Beiden zijn al vanaf eind jaren negentig werkzaam in de wind energie sector. Bartlema begon als servicemonteur en Faber was verantwoordelijk voor het horizontale en het verticale transport. Sinds 2014 richtten zij samen F&B Windpower op, welke zich met name richt op (de)montage, revisie en opslag en in- en verkoop van windturbines. In 2018 nam men het servicebedrijf GES over. Daarnaast heeft men zelf 11 windturbines, waardoor men zelf aan de lijve ondervindt wat men als windturbine-eigenaar tegenkomt. HST Energy is zeer content met de nieuwe eigenaren van het bedrijf, omdat de F&B Group begrijpt wat van belang voor HST Energy en haar klanten is. 

Back To Top